CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GRUAN GNSS Precipitable Water Task Team

J Wickert ; K Rannat ; J Wang ; J Braun ; G Dick ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; S Gutman ; J Jones ; Z Liu ; Y Shoji
IGS Workshop, Olsztyn, Poland, July 23 - 27, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2012-08-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 161111

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur