CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvements of memory vector quantization for noisy channel transmission of LSF parameters

Thomas Eriksson (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Jan Lindén (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. at Radiovetenskap och Kommunikation, Luleå, Sweden (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur