CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pitch quantization in low bit-rate speech coding

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; H.G. Kang
Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing, Phoenix, Arizona Vol. 1 (1999), p. 489-492.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur