CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantization of spectrum in sinusoidal speech coders

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; H.G. Kang ; Y. Styliano
Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing, Seattle, Canada (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur