CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interframe LSF quantization for noisy channels

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jan Lindén (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing Vol. 7 (1999), p. 495-509.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur