CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On waveform-interpolation coding with asymptotically perfect reconstruction

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; W.B. Kleijn
Proc. IEEE Workshop on Speech Coding, Provoo, Finland p. 93-95. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur