CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust LPC spectrum quantization - Vector quantization by a linear mapping of a block code

Roar Hagen (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing Vol. 4 (1996), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur