CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Hadamard transform - a tool for index assignment

Petter Knagenhjelm (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Erik Agrell (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
IEEE Transactions on Information Theory Vol. 42 (1996), 4, p. 1139-1151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: source-codingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 16099

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur