CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploiting interframe correlation in spectral quantization - a study of different memory VQ schemes

Thomas Eriksson (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Jan Lindén (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing, Atlanta, USA Vol. 2 (1996), p. 765-768.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur