CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploiting properties of speech signals in the design of variable rate speech coders

Thomas Eriksson (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; J. Sjöberg
Proc. NORSIG-94, Ålesund, Norway Vol. 1 (1994), p. 244-219.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur