CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Bit Allocation in CELP Excitation Coding

Thomas Eriksson (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; J. Sjöberg
Proc. IEEE Int. Conf. ICASSP-93, Minneapolis, USA (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur