CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for examining vector quantizer structures

Erik Agrell (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. IEEE Int. Symposium on Information Theory, San Antonio, Texas, USA p. 394. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: source-codingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 16093

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur