CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The CTH-Speech Database: An Integrated Multilevel Approach

Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; D. Huber
Speech Communication Vol. 9 (1990), 4, p. 365-374.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur