CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tree-Search Quantization of LSP-Parameters

Roar Hagen (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. IEEE Workshop on Speech Coding for Telecommunication, Vancouver, Canada p. 42-45. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur