CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model or Non-Model Based Classifiers

Peter Brauer (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; D. Huber ; Petter Knagenhjelm (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Johan Molnö (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. EUROSPEECH-91, Genova, Italy Vol. 2 (1991), p. 1027-1030.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur