CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classification: A problem of Optimization or Organization?

Holger Broman (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Peter Brauer (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; E. Eliassen ; D. Huber ; Petter Knagenhjelm (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. STU-Symposium "Digital Communication", Stockholm, Sweden p. 101-106. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)
Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur