CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interpolating the History - Improved Excitation Coding for High Quality CELP Coding

Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proc. IEEE ICASSP-95, Detroit, USA p. 17-20. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 16079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur