CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic Analysis of Automotive Soot Oxidation

Development and Application of Experimental and Evaluation Methods

Carolin Wang-Hansen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-725-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-07-27. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 160788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-08-28

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 0346