CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated Ultrasonic Measurement of the Carotid Artery Using Dynamic Programming

Q. Liang (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; I. Wendelhag ; J. Wikstrand
Proc. Swedish Conference on Image Analysis, 1994 p. 103-106. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur