CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dynamic Programming Procedure for Automated Ultrasonic Measurement of the Carotid Artery

Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Q. Liang (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; I. Wendelhag ; J. Wikstrand
IEEE Computers in Cardiology, 1994 p. 297-300. (1994)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur