CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Model-Based Procedure for Fully Automated Boundary Detection and 3D Reconstruction from 2D Echocardiograms

Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; S. Molander ; R. Pascher ; Q. Liang (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Holger Broman (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; K. Caidahl
IEEE Computers in Cardiology, 1994 p. 209-212. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)
Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur