CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Glottal Vocoder Emloying Vector Quantization

Jan Lindén (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Roar Hagen (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. Nordic Signal Processing Symposium, Ålesund, Norway p. 198-201. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur