CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Bounds for LPC Spectum Quantization

Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jonas Samuelsson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. IEEE ICASSP-99, Phoenix, Arizona Vol. 2 (1999), p. 677-680.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 16071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur