CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral Coding at 20 bits

Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. IEEE Int. Conf. ICASSP-94, Adelaide, Australia p. 525-527. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur