CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Vector Quantization by Linear Mappings of Block Codes

Roar Hagen (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. IEEE Int. Symposium on Information Theory, ISIT-93, San Antonio, USA p. 171. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16064

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur