CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Temporal Resolution in Multi-Pulse Coding

Anders Bergström (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. IEEE Int. Conf. ICASSP-89, Glasgow, Scotland Vol. 2 (1989), p. 770-773.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur