CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase Compensation in All-pole Speech Analysis

Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Proc. IEEE Int. Conf. ICASSP-88, New York, USA Vol. 1 (1988), p. 339-342.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur