CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory for transmission of vector quantization data

Per Hedelin (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Petter Knagenhjelm (Institutionen för informationsteori, Informationsteori) ; Mikael Skoglund (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
Elsevier Science, Speech coding and synthesis (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16057

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur