CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nyckelhålet ohållbar märkning

Grönt och rött för val av livsmedel

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2012. - 6 s.
[Rapport]

Märkningen av livsmedel med ett nyckelhål ses nu ofta som medskyldig till hög förekomst av särskilt diabetes och fetma. Ett ödesdigert grundfel är då att nyckelhålet inriktats på låg fetthalt snarare än minskning av socker. Begränsning av säkert mättat fett i stället för reaktiva fleromättade fröfetter är en andra biokemisk orimlighet, särskilt i förhållande till blodfetter och ateroskleros. Rapporten belyser med mjölkprodukter och matfetter som exempel hur nyckelhålet kan vilseleda. Oberoende köpsignaler av typ grönt, gult och rött kan ge konsumenten en bättre och mer specifik vägledning för bra hälsoval.

Nyckelord: köpråd, mat, märkning, socker, fett, ingredienser, signalljus


Ett öppet brev till Folkhälsoinstitutet bifogas i rapporten.

Den som vill testa för t ex fisk hur signalljus fungerar kan ladda ner appen Shopgun på mobilen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-17. Senast ändrad 2012-07-31.
CPL Pubid: 160558

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biokemi
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur