CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Vector Quantization by a Linear Mapping of a Block Code

Roar Hagen (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
IEEE Transactions on Information Theory Vol. 45 (1999), p. 200-218.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 16054

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur