CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hedlund och Wingårdh - Ytterligare perspektiv

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Per Magnus Johansson
Arche (2000-7817). 38-39, (2012)
[Artikel, övrig]

Introduction to a special section, 166 pages long, on the Gothenburg architects Hans Hedlund (1855-1931) and Gert Wingårdh (1951-).

Nyckelord: architectural history, Göteborg, Hans Hedlund, Gert WingårdhDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-16. Senast ändrad 2012-08-14.
CPL Pubid: 160532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur