CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SD Optimization of Spectral Coders

Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Fredrik Nordén (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. IEEE Speech Coding Workshop, Provoo, Finland p. 28-30. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 16052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur