CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Mechanochemical Continuum Modeling of Nanovoid Nucleation and Growth in Reacting Nanoparticles"

Vladimir P. Zhdanov (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 116 (2012), 23, p. 12989-12990.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: hollow, oxidation, nanocrystals, kirkendallDenna post skapades 2012-07-16. Senast ändrad 2016-06-29.
CPL Pubid: 160494

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur