CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oral lesion classification using true-color images

Artur Chodorowski (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; U. Mattsson ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Medical Imaging 1999: Image Processing, Proceedings of SPIE, San Diego, CA Vol. 3661 (1999), p. 1127-1138.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2007-06-29.
CPL Pubid: 16049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur