CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle-to-Vehicle Communications

Mecklenbräuker Christoph ; Laura Bernado ; Oliver Klemp ; Andreas Kwoczek ; Alexander Paier ; Moritz Schack ; Katrin Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Tufvesson ; Elisabeth Uhlemann ; Thomas Zemen
Pervasive Mobile and Ambient Wireless Communications, Roberto Verdone and Alberto Zanella, editors. Springer p. 577-608. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-14. Senast ändrad 2014-01-12.
CPL Pubid: 160486

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Kommunikationssystem
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur