CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terrestrial Network-Based Positioning and Navigation

Mauricio A. Caceres Duran ; Antonio A. D'Amico ; Davide Dardari ; Mats Rydström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Francesco Sottile ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Lorenzo Taponecco
Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques, Davide Dardari, Emanuela Falletti, and Marco Luise, editors. Oxford, Academic Press p. 75-153. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-14.
CPL Pubid: 160485

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur