CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Code-spread CDMA with interference cancellation

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 17 (1999), 12, p. 2090-2095.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdma, error-controlDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur