CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving Lateral Performance of Longer Combination Vehicles – An Approach Based on Eigenstructure Assignment

Sogol Kharrazi (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Tim Gordon ; Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Alcala de Henares, Spain, 3-7 June 2012 p. 328-333. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Feasibility of eigenstructure assignment for controlling lateral performance of longer combination vehicles is investigated. As a sample case, a controller is designed for a truck-dolly-semitrailer combination based on partial eigenstructure assignment and frequency response analysis. The results of simulations with a nonlinear vehicle model show significant improvement in lateral performance of the vehicle with the designed controller.Denna post skapades 2012-07-13. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160465

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur