CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Antennas and Channel Modeling: The First Wild Years

Thomas Svantesson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. PCC Workshop, Lund, Sweden p. 74-77. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 16043

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur