CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturen och akademin

Claes Caldenby i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Per Magnus Johansson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 28-29, (2009)
[Artikel, övrig]

Claes Caldenby, professor in Theory and History of Architecture, is interviewed on his views on Architecture, History and Teaching, by Per Magnus Johansson and Johan Linton. The interview is 30 pages long including illustrations.

Nyckelord: architectural education, architectural theory, architectural history


The interview is part of a special section on architectural education, edited by Linton. It also includes interviews (by Linton) with Beate Hølmebakk, Anders Wilhelmson, Bolle Tham & Martin Videgård. It also includes original texts by Gert Wingårdh, Björn Linn, Elias Cornell and translations into Swedish of texts by Filippo Brunelleschi, Joseph Hudnut, Álvaro Siza, James Stirling, Jean Nouvel, Zaha Hadid & Richard Levene & Fernando Márquez Cecilia, Tadao Ando, Bernard Tschumi & Enrique Walker, Peter Eisenman, Benedetta Tagliabue.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-12.
CPL Pubid: 160419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Lärande
Arkitektur

Chalmers infrastruktur