CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Institutionen och ensamheten – Le Corbusiers arkitektutbildning

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 28-29, (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

On Le Corbusier's relation to architectural education, and on his complicated relation to institutions. Scientific article. 14 pages with illustrations, 50 notes.

Nyckelord: architectural education, architectural theory, architectural history


Part of a special section on architectural education, edited by Linton. It includes interviews with Claes Caldenby (together with Per Magnus Johansson), Beate Hølmebakk, Anders Wilhelmson, Bolle Tham & Martin Videgård. It also includes original texts by Gert Wingårdh, Björn Linn, Elias Cornell and translations into Swedish of texts by Filippo Brunelleschi, Joseph Hudnut, Álvaro Siza, James Stirling, Jean Nouvel, Zaha Hadid & Richard Levene & Fernando Márquez Cecilia, Tadao Ando, Bernard Tschumi & Enrique Walker, Peter Eisenman, Benedetta Tagliabue.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-12.
CPL Pubid: 160413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur