CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convolutional codes with optimum distance spectrum

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Communications Letters Vol. 3 (1999), 11, p. 317-319.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur