CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of poloidal asymmetries on impurity peaking in tokamaks

Albert Mollén (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; István Pusztai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Yevgen O. Kazakov (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Sara Moradi (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Proceedings of 39th European Physical Society meeting on Plasma Physics and 16th International Congress on Plasma Physics p. P4.028. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-11. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 160386

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur