CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial distribution of ITER runaway electron wall loads in the presence of 3D magnetic perturbations

Gergely Papp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; M Drevlak ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Gergö Pokol
Proceedings of 39th European Physical Society meeting on Plasma Physics and 16th International Congress on Plasma Physics p. P1.089. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 160384

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur