CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett nytt digitalt system för intensivvårdsövervakning med flerkanaligt EEG och CFM

M. Thordstein ; S. Andreasson ; Ralph Bågenholm (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; F. Göthe ; A. Hedström ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Stefan Nivall (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; J. Ouchterlony ; G. Wallin
Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 16038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur