CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett nytt digitalt system med flerkanaligt EEG och CFM för övervakning per- och postoperativt vid öppen hjärtkirurgi på spädbarn

S. Andreasson ; Ralph Bågenholm (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; F. Göthe ; A. Hedström ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Stefan Nivall (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; J. Ouchterlony ; M. Thordstein ; G. Wallin
Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 16037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur