CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik

Kajsa Ellegård ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Bertil Johansson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Lennart Nilsson
Nordisk Ergonomi i forskning och praksis 3, p. 2-7. (1993)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-07-10. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 160343

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)