CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Methodology for the Design and Evaluation of Picking Systems

Henrik Brynzér (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Poceedings of the 4th Int Production Management Conf on Management and New Production Systems, London, April, 1992 (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-07-10. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur