CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Limits of Digital Backpropagation in Nonlinear Coherent Fiber-Optical Links

Lotfollah Beygi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2012 38th European Conference and Exhibition on Optical Communications, ECOC 2012; Amsterdam; Netherlands; 16 September 2012 through 20 September 2012 p. Art. no. 6706029. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The performance of a single-channel fiber-optical link is evaluated with linear (dispersive) and nonlinear equalization. The results show a quadratic growth of the noise variance with input power for a system with nonlinear equalization and also justify the known cubic growth for linear equalization.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-10. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 160320

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation

Chalmers infrastruktur