CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Element Position Considerations for Robust Direction Finding Using Sparse Arrays

Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; C. Engdahl
Proc. 33:rd Asilomar Conf. Sig., Syst., Comput., Pacific Grove, CA, USA (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 16031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur